Blogg

Tre fantastiska andningstekniker för ditt immunförsvar

Panting Dog Breath – Pranayam to Boost Your Immune System

Sit in Easy Pose with your chin in and your chest out. Stick your tongue all the way out and keep it out as you rapidly breathe in and out through your mouth. This is called Dog Breath. Continue this panting diaphragmatic breath for 3-5 minutes.

To finish, inhale, and hold your breath for 15 seconds and press the tongue against the upper palate. Exhale. Repeat this sequence two more times.

This exercise brings energy to your immune system to fight infection. It is a very healing exercise. When you feel a tingling in your toes, thighs, and lower back it is an indication that you are doing this exercise correctly.

Källa: 3ho.com

Se meditationen på YOUTUBE
Immune System Booster: The Inner Sun

Posture: Sit in Easy Pose, with a light neck lock

Mudra: Bend the left arm and raise the hand up to shoulder level. The palm faces forward. The forearm is perpendicular to the ground. Make Surya Mudra with the left hand (touch the tip of the ring finger to the tip of the thumb). The mudra of the left hand may slip during practice; keep it steady. Make a fist of the right hand, pressing the tips of the fingers into the pads at the base of the fingers; extend the index finger. With the extended index finger, gently close off the right nostril.

Focus: Concentrate at the Brow Point.

Breath: Begin a steady, powerful Breath of Fire. Emphasize the beat at the navel; the navel must move.

Mantra: Though this is done without mantra, you may want to use a mantra tape for the proper rhythm. Good recordings for the rhythm are Singh Kaur’s Sat Naam Wahe Guroo, or Sada Sat Kaur’s Angel’s Waltz.

Time: Continue for 3 minutes. Very gradually increase the time to 5 minutes.

To End: Inhale deeply and hold the breath. As the breath is held, interlace all the fingers (beginning with the right thumb uppermost) and put the palms in front at a level just below the throat (in front of the thymus), and about 14 inches (35 cm) away from the body. Try to pull the fingers apart with all force. Resist and create a great tension. When you must, exhale. Repeat this sequence 3 more times. On the last exhale, discharge the breath by blowing through your upturned lips, with the tongue curled back on the roof of the mouth. This will seal the upper palate upward. Then relax.

This advanced immune therapy hits at viruses and bacteria. The immune system interacts with the central nervous system, the glands, and emotions.

We are each given the strength to encounter life and life’s challenges. We have moral strength, mental strength, emotional strength, and physical strength. All these strengths are inter-connected. We block the flow of that strength when we experience feelings of anger, self-defeat, and blame. To boost the immune system, we must overcome these blocks.

The right hemisphere of the brain stores many of the diffuse negative emotions that lead us to depression and to a lower functioning immune system. This meditation stimulates the sympathetic nervous system and the right hemisphere to adjust themselves. In this process you may go through various emotions as the glands start to shift their balance. That is fine. Relax and keep going until you are through the emotional inertia. Then you will feel light, energized, and hopeful.

With gradual practice you can take the time up to 31 minutes. At that level your whole system is cleaned and rejuvenated. The immune system will have new vigor and will not be blocked by inner conflict. This type of breathing is called the “sunbreath.”

Källa: 3ho.com

Se meditationen på YOUTUBE
Balancing the Nervous Energies

Posture: Sit in easy pose with a straight spine. With the elbows bent, raise the hands up and in until they meet at the level of the heart a few inches from the body, palms facing the chest. Place the palm of the right hand against the back of the left hand. Hold the hands and forearms parallel to the ground so that the fingers of the right hand point toward the left side and the fingers of the left hand point toward the right side. Press the thumb tips together.

Focus: The eyes are nine-tenths closed.

Breath: Inhale deeply through the nose and calmly hold the breath in for 15-20 seconds. Exhale completely through the nose and calmly hold the breath out for 15-20 seconds. Concentrate on the breath.

“The link between you and God is the breath. Be conscious of the total breath in all three forms.”

“Air must go all the way out on the exhale so that all the heart valves get equal pressure, and the brain and central nervous system will trigger survival systems for a few seconds.”

Time: Continue for 3 to 5 minutes.

“This meditation brings the entire nervous and glandular system into balance. By putting the thumbs together in this mudra, the sciatic nerve is neutralized at the point of ego.  (Thumbs represent the energy of the ego.) This particular balance puts pressure on certain meridian points in the shoulders.

“Be conscious that even with the breath out, you are still alive. A lot of problems in family and social relationships are because you don’t have control over the breath. The beauty of life is based on the breath. It is the link between you and God and the breath of life is what gives you the sensitivity to your environment.

“Do this meditation at lunchtime or any time you want to be sharper and have an edge over another person. It balances all the nervous energies and the glandular system to tune them to maximum efficiency. It can raise efficiency to the point of life over death. No need to take ‘uppers’ and ‘downers’; the breath of life can balance you any time you want.”

Introduktion
Meditation
Eldandning förklaras

Vårstark!

Vårt immunsystem fungerar som en rustning som skyddar oss mot alla möjliga slags hot som vi hela tiden utsätts för.  De vanligaste hoten hittar vi på våra händer, i vår mat, i luften vi andas. Tyvärr tänker vi inte på vårt immunförsvar förrän vi blir sjuka och först då blir vi medvetna om att skyddet försvagats och att stärkande åtgärder krävs.

I yogans tradition finns det ytterligare en dimension på vad vi ser som möjliga ”hot” för vårt skyddssystem. Det är inte bara luftföroreningar eller tillsatser i vår mat som kan ställa till det för oss. Långvarig stress, både den emotionella och den fysiska är en stor bidragande orsak till att immunförsvaret inte orkar med.

Immunförsvaret är ett intelligent system som ständigt reparerar och anpassar sig efter miljön och omständigheterna för att du ska kunna hålla dig frisk och stark. Trots det kan immunsystemet behöva din hjälp. Det finns faktorer i din omgivning som du inte kan påverka men det finns en hel del som du kan göra själv. Daglig rutin – att se till att vara ute i dagsljus, få tillräckligt med sömn, rätt sorts mat, är del av det. Fysisk aktivitet är en annan del. Promenader, cykling, skidor, dans, eller vilken annan sport som helst – och så klart yoga.

Hur kan yoga hjälpa dig?

Inom kundaliniyogans tradition anser man att ett starkt immunförsvar är ett välordnat samarbete av tre viktiga delar: lymfsystemet, körtelsystemet och auran (energifältet runt kroppen).

Genom varierande fysiska rörelser och andningsövningar stärker vi kroppen. Vi hjälper kroppen att svettas med hjälp av dynamiska rörelser, genererar en välgörande och utrensande energi i kroppen med hjälp av anpassade andningstekniker. Lymfsystemet aktiveras och börjar arbeta som det ska. Även om hela körtelsystemet påverkas när vi utövar kundaliniyoga, ger vi här extra uppmärksamhet till körtlarna som ansvarar för immunförsvaret och körtlarna som tar hand om våra stresshormoner.

Med hjälp av varierande andningstekniker jobbar vi dessutom på att stärka och balansera nervsystemet. Meditationer hjälper till att hantera stress så att du kan slappna av både i kroppen och i sinnet. Även auran stärks genom både övningar och meditationer när vi jobbar med utvalda rörelser och speciell andning.

Så varför inte prova byta ut apoteksbesöken i februari-mars i år mot kundaliniyoga istället? 🙂 Var med och upplev själv- 

Välkommen till VÅRSTARK! 

Resa genom dina chakran

Vår fysiska kropp är konkret – vi känner den, vi ser den med våra ögon, vi är medvetna om dess funktioner och förmågor. Samtidigt upplever vi inte sällan att vår fysiska kropp har någon slags ”visdom”. Vad är det vi förnimmer, var finns det i oss? I den yogiska filosofin har kroppen, förutom den fysiska formen, även en energirymd som vi inte kan se med blotta ögat. Ett slags energifält där det pågår en hel del aktiviteter. De som har tränat sig att kunna se detta energifält säger att det ser ut som ljus som strålar ut i komplexa mönster från varje cell i kroppen. Ljuset är i en ständig rörelse, det är alltid aktivt. I denna aktivitet uppstår det flera koncentrerade virvlar av energi som skapar en koppling mellan det fysiska och det subtila i kroppen. Genom dessa virvlar pågår ett ständigt utbyte som påverkar våra tankar, vårt humör och inte minst, vår hälsa. Dessa virvlar – energicentran – kallas för chakran.

Varje chakra ses som en del av vår kropp, vårt sinne och vår själ – på en och samma gång. På det fysiska planet kopplas chakran till olika organ, körtlar och funktioner i kroppen. Förutom de fysiska kopplingarna, ansvarar varje chakra för specifika känslokvaliteter, som t ex trygghet, livslust, medkänsla m fl.

Chakrasystemet fungerar som bäst när samtliga av våra chakran samarbetar som en enhet. Kundaliniyogans tekniker jobbar på ett effektivt och kraftfullt sätt på att öppna, balansera och utveckla chakran. Genom fysiska övningar, andningstekniker och speciella meditationer stärker och stämmer vi vibrationerna i varje chakra för att sedan koppla ihop dem i ett komplett välfungerande flöde av energi genom hela systemet.

Ju mer kunskap vi har om detta komplexa system, desto bättre förstår vi varför vi agerar och mår som vi gör – chakranas energiflöde utan tvekan påverkar vårt dagliga liv.

Chakraresan gjorde vi tillsammans under en hel termin våren 2019. Under hela 16 veckor våren -19 studerade vi och jobbade med var och en av de åtta chakran: rot-, relations-, navel-, hjärt-, hals-, pann- och kronchakran samt auran. Det var en superspännande och stundvis utmanande resa, men det var en fantastisk upplevelse!

Denna höst har du möjlighet att göra en expressresa genom dina chakran under höstlövet. Välkommen ombord!

Moon Magic

”Anyone who takes the phase of the Moon under consideration in any spiritual operation will have nothing but success.” “We meditate so that our minds can be sharp and alert. We chant mantras so that our souls may be ignited like candles. We walk in the light of this beauty.” –Yogi Bhajan

Månens dragningskraft påverkar Jordens tidvatten. Då våra kroppar består av 70-80% vatten kan även vi under Månens olika faser observera förändringar i hur vi mår – både fysiskt och känslomässigt.

Månen fascinerar. Månens bild som vi ser från Jorden är i ständig förändring, och denna förändring fascinerar inte bara, men bjuder även in oss till att följa med på en spännande resa. Frågan är – hur medvetna är vi om det som händer med oss under tiden? Vad gör vi när vi under resans gång hamnar på osäker mark vad gäller krafter och känslor, när vi inte har ork eller inte kan hantera våra känslor?

And the answer is… you need some MOON MAGIC 🙂 – yogaklasserna som ger dig möjlighet att lära känna dig själv och din inre Mångudinna. Som låter dig  släppa taget, frigöra krafterna och fylla på, reflektera och starta om. Var med oss!

Att yoga och meditera i grupp med andra kvinnor en speciell upplevelse och när vi gör det vid fullmåne och nymåne – that´s when magic happens! 

“Women are really a combination of molecules living by means of the pranic body (life-force energy). Our creativity flows from our sensory system. Through this sensory system flows incredible energy, and this is what touches the hearts of others.” ~3ho.org

NEW MOON MAGIC – Nymåneyoga

Nymånen är osynlig på himlen och symboliskt blir det en period av ”mörker” och introspektion. Det är månadens ”midnatt”. Det sägs att din energi är på lägsta nivå då.

En nymåne har stark magnetisk inverkan och är därför en perfekt tid att reflektera, vända sig inåt, lyssna, ladda om och skapa en ny vision för den kommande cykeln. Nymånen bjuder in oss att sakta ner och skapa en tydlig intention för en omstart och vad vi vill manifestera in i våra liv. Det handlar om själviakttagelse och förnyelse i balans med vårt innersta väsen.

Var uppmärksam på att fortsätta vara positiv och optimistisk under denna period, då en optimistisk tro på intentionen vi skapar åt oss själva behövs, trots att vi kanske inte kan ”se” det riktigt än. Observera dina tankar och sättet du talar till dig själv, framför allt dagarna före och efter nymånen. Bra att upprepa mantran och affirmationer för att hjälpa din intention. Fokusera helhjärtat på kommande resa och plantera intentionens frö som kommer att gro samtidigt som Månen växer. Det är en bra tid att starta ett nytt projekt eller ställa in den känslomässiga tonen för den kommande månaden.

För att hjälpa dig ställa in din avsikt och fokus, fråga dig själv: hur vill jag känna? Vad vill jag ta med in i mitt liv? Vad är mitt fokus för mitt välbefinnande?

Vid Nymåne skapar vi förutsättningar för släppa in det nya i våra liv. Reflekterar och börjar blicka framåt. Nya chanser och nya möjligheter, nya planer.

Nymåneyoga är en härlig kombination av Yinyoga,  Kundaliniyoga och Yoga Nidra. Yinyoga leds av Ulrika, Kundaliniyoga och Yoga Nidra av Tatiana.  

FULL MOON MAGIC – Fullmåneyoga

Fullmånen är månadens ”middag”. Det mäktiga och starka ljuset av Fullmånen stör vår sömn och gör oss påminda om vilka krafter vi reflekterar och projicerar ut.

Vid Fullmåne är vårt magnetiska fält superladdat. Våra körtlar jobbar under högre tryck och detta tryck kan upplevas som väldigt intensivt och utmattande, både fysiskt och känslomässigt. Istället för att låta reaktionerna från vårt undermedvetna köra över oss kan vi använda detta energiöverskott för rening, frigörelse och läkning. Vi riktar om krafterna så att de istället hjälper oss att komma i balans, reducera stress, stärka körtlarna, och stödja läkning.

Med anpassade  yoga- och andningsövningar samt meditationer transformerar vi fullmåneenergin till välgörande prana för att göra klart påbörjade projekt och sedan på nytt börja släppa taget under den avtagande fasen. Åter börjar vi att vända inåt, reflektera, blicka tillbaka över den gångna cykeln och förbereda oss för en ny start – en Nymåne. Moon Magic!

Fullmåneyoga är en klass i Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan med noggrant valda pranayam, kraftfulla övningar & djupverkande meditation. Klassen leds av Tatiana.

Läs mer om klasserna här

Håll dig i balans vid Fullmåne – del 2

Meditation för Känslomässig Balans (Sunia(n) Antar)

enligt Yogi Bhajan

En effektiv meditation som balanserar luft- och vattenelementen i kroppen och skapar harmoni och känslomässig balans.

VIKTIGT: Innan du börjar med meditationen, drick ett stort glas vatten.

Tona in med mantra Ong Namo Guru Dev Namo 3 ggr

Position:

 • Sitt på golvet med korsade ben och rak rygg eller på stol (rak rygg, fötterna parallellt och hela fotsulan i golvet)
 • Applicera nacklåset (rak nacke, hakan är lätt indragen)
 • Korsa armarna, lägg dina händer i armhålorna och lås dem med överarmarna. Handflatorna är öppna mot kroppen.
 • Lyft axlarna lätt mot öronen utan att dra ihop musklerna i nacken.

Ögonfokus:

 • Slutna ögon

Andning:

 • Andningen kommer automatiskt bli väldigt långsam

Tid: Fortsätt i tre minuter och jobba upp mot 11 minuter.

Tona ut med mantra ”Sat Nam” 3 gånger

 

Kommentarer:

Denna meditation kallas Sunia(n) Antar. Den är mycket bra för kvinnor och är absolut nödvändig när man är orolig eller upprörd och inte vet vad man ska göra. När du håller på att tappa fokus eller känner dig för känslosam, behöver du i första hand uppmärksamma kroppens vätskebalans och andningsfrekvens. Vi består av cirka 70 procent vatten och balansen mellan vatten och jord, luft och eter i våra system påverkar vårt beteende. Andningen, som representeras av luft och eter är livets rytm. Normalt andas vi 15 gånger i minuten, men när vi kan sakta ner frekvensen till bara 4 andetag per minut får vi indirekt kontroll över våra sinnen. VattenObalans i systemet gör att njurarna jobbar under större press vilket kan orsaka oro och upprörda känslor. Att dricka vatten, dra upp axlarna mot öronen och låsa övre delen av kroppen med armpositionen som på bilden nedan fungerar som en kraftig broms som kan vara applicerad på hjärnans fyra sidor. Efter två-tre minuter kommer tankar fortfarande att finnas där men man kommer inte känna av dem. Detta är en mycket effektiv metod för att balansera den funktionella hjärnan.

Se också

Antar Naad Mudra för Fullmåne
Meditation För Perspektiv och Känslomässig Balans

Håll dig i balans vid Fullmåne – del 1

Meditation För Perspektiv och Känslomässig Balans

Alternerande andning i denna meditation balanserar vänstra och högra hjärnhalvorna och hjälper dig att komma i mental och känslomässig balans. Använd denna pranayam för att lindra ångest, för att bli av med beroendeframkallande mönster, för att släppa taget om det förflutna och få nya perspektiv på livet genom att strukturera om ditt sinne.

Tona in med mantra Ong Namo Guru Dev Namo 3 ggr

Position:

 • Sitt på golvet med korsade ben och rak rygg eller på stol (rak rygg, fötterna parallellt och hela fotsulan i golvet)
 • Applicera nacklåset (rak nacke, hakan är lätt indragen)

Ögonfokus:

 • Slutna ögon
 • Rulla blicken inåt och uppåt, håll mjukt i en punkt mellan ögonbrynen

Mudra & Andning:

 • Vänster hand: Gyan Mudra (tumme och pekfinger ihop, övriga fingrar utsträckta). Handen vilar på knäet med handflatan upp. Armen är rak.
 • Höger hand: Stäng för höger näsborre med tummen och ta ett djupt andetag in genom vänster näsborre
 • Stäng för vänster näsborre med lillfingret och andas ut mjukt genom höger näsborre (alternativt, använd pekfingret för att stänga för vänstra näsborren)
 • Fortsätt med detta andningsmönster: in genom vänster näsborre och ut genom höger.
 • Fokusera på andningen. Andningen är komplett, kontinuerlig, djup och jämn.

Mantra: Lyssna på andetaget, eller tyst vibrera mantra Sat Nam. Andas in med SAT, andas ut med NAAM. Sat betyder sanning, Nam betyder namn eller identitet.

Tid: 3-31 minuter

Avsluta: Ta ett djupt andetag in och andas ut. Håll andetaget ute och applicera rotlås. Slappna av.

Tona ut med mantra ”Sat Nam” 3 gånger

Längden på meditationen kommer att variera beroende på din erfarenhet, omständigheterna och vad du vill åstadkomma:

– 3 minuter används om denna övning läggs till ett yogaset.
– 10 minuter som en start, om du gör övningen som en självständig meditation.
– 15 minuter sätter dig ett djupt meditativt tillstånd
– 22 minuter tränar ditt sinne att använda det djupa meditativa tillståndet som en resurs.
– 31 minuter kommer att rena systemet och återställer nervsystemet från de negativa effekterna orsakade av chock eller trauma, även de som finns i ditt förflutna.

Det här är en grundläggande andningsteknik i Kundaliniyoga och Hathayoga. Meditationen passar utmärkt att göra före sänggåendet för att släppa taget om dagens bekymmer. Att andas in genom vänster näsborre stimulerar hjärnans förmåga att återställa tankarnas och känslornas struktur och ger nya perspektiv. Att andas ut genom höger näsborre ger avslappning till den ständigt beräknande och bevakande hjärnan samt hjälper till att bryta automatiska tankemönster. Andningstekniken återställer en känslomässig balans och ger ett lugn efter intensiva perioder av stress eller efter en chock.

Se också

Antar Naad Mudra för Fullmåne
MEDITATION FÖR KÄNSLOMÄSSIG BALANS (SUNIA(N) ANTAR)

Välkommen att titta in!

Längtar till helgen!!! På lördag den 1 september parkerar jag min cykel vid Västra Norrlandsgatan 18B för att då är det dags för ÖPPET HUS i min nya yogalokal! Du är SÅ välkommen att titta in för att träffa mig, se det nya yogarummet och få information om höstens kurser!

Psst… Under helgen erbjuder jag 10% rabatt när du anmäler dig till höstterminens klasser!

PROGRAM

LÖRDAG 1 september kl 11-16 ÖPPET HUS

cropped-utan_mini_png-1.pngMingel och information om kurser och erbjudanden

cropped-utan_mini_png-1.pngAnmälan till prova-på och höstens kurser är öppen

cropped-utan_mini_png-1.pngJag bjuder på Yogi Tea!

Passa även på att träffa min ”värd” Ulrika på Salong Nefertiti (tidigare Eco Hudvård) som också håller öppet under lördagen. Kika in i deras mysiga nyinvigda lokaler och fråga gärna Ulrika om ekologisk hudvård!!

 

SÖNDAG 2 september kl 11-18 PROVA PÅ

Prova-på yoga gratis. Antalet platser är begränsat så boka gärna din plats i förväg om du är intresserad. Annars är det först till kvarn som gäller 🙂 Kontakta Tatiana på 070-259 52 47 för att reservera din yogamatta!

cropped-utan_mini_png-1.pngkl 11-12 Yoga för Seniorer/Yoga på Stol

cropped-utan_mini_png-1.pngkl 13-14 Yoga för barn, ”Kundalini style”(rek ålder 7-10år)

cropped-utan_mini_png-1.pngkl 15-16 Breathwalk med Eva, information och prova på

cropped-utan_mini_png-1.pngkl 17-18:30 Kundaliniyoga prova på, full klass

 

Allt du behöver för att praktisera yoga finns i studion men ha gärna mjuka bekväma kläder och gärna ett ombyte till Kundaliniyoga då vi yogar på speciella mjuka mattor av ekologisk merinoull!

Frågor & funderingar? Tveka inte att höra av dig! 070-259 52 47

Hjärtligt välkommen!

Vecka 36 STARTAR HÖSTENS KURSER, se schema

NU KÖÖÖR VI! 

 

Hösten, nystart i en ny lokal

Hej och välkommen hit! Hoppas att du har haft en bra sommar!

Tillbaka till jobbet, tillbaka till skolan, tillbaka till vardagen och tillbaka till ”rutinerna” i min yogapraktik. Längtar och bubblar av glädjen och nyfikenhet inför att snart få träffa er och höra hur er sommar har varit!

Om du följer Inner Light Yoga & Meditation på Facebook eller Instagram, har du säkert lagt märke till att det är en spännande överraskning på gång 🙂 … jag håller på att inreda ett nytt rum för höstens yogaträffar! Rummet är härligt ljust och högt i tak, ligger fortfarande i centrum på en lugn gata med gångavstånd till Vasaplan.

Min ”värd” är Ulrika Åström som driver Eco Hudvård i dessa fina nyrenoverade lokaler. En rolig personlig detalj om mig och Ulrika: vi träffades för första gången för ca 23 år sedan och Ulrika var en av de första Umeåbor jag träffade under mina första år i Sverige! (och tack, min kära svärmor, för att du bjöd mig på en behandlig hos Ulirka på ”Nefertiti”:) ) Så, titta gärna in i salongen när du kommer på Yoga eller bara har vägarna förbi – Ulrika och ”hennes” tjejer” har en hel del att erbjuda 😉

Yoga med mig kommer fortsätta vara personligt och exklusivt för dig – små grupper och nära kontakt med andra yogisar i gruppen och med mig i form av anpassning och personlig vägledning om behovet finns.

Schemat för höstterminens klasser i Kundaliniyoga hittar du här. Nytt för höstterminen är Breathwalk som min kollega Eva håller i. Läs mer om Breathwalk och hur du anmäler dig till kursen, här.

Just nu är det full fart på att fixa rummet men redan helgen 1-2 september är du hjärtligt välkommen att titta in i det nya rummet och, om du är nyfiken på Kundaliniyoga, prova på!

Ser verkligen fram emot att få träffa er igen och, inte minst, välkomna nya ”yogisar” för att tillsammans köra igång med höstens yoga. SES PÅ MATTAN!

Varma hälsningar

//Tatiana

 

Vinterboost för hela systemet

Detta vill du inte missa!

Winter Detox Kundalini Way är en intensivkurs med 6 träffar. Kursen syftar till att stärka vårt vintertrötta system och kommer ha extrafokus på att ge en stärkande lyft för njurar och urinvägar- organ, som är extra utsatta under vinterårstiden. Även våra binjurar jobbar extra hårt denna period. När vintertiden egentligen skall vara en tid för att ”gå i ide” så gör vi, i vårt moderna samhälle, precis tvärtom. Resultaten blir ständig trötthet, stress och utmattning.

Under kursen kommer vi fokusera på kroppens reningsverk, njurar och binjurar i synnerhet. Detta gör vi genom att göra intensiva fysiska övningar från Kundaliniyogans tradition, andningsövningar samt meditationer. Du får tips på hur du kan anpassa din kost för att stödja utrensningen som kommer aktiveras av de fysiska övningarna. Trots att lever och matsmältningsorgan inte får direkt lika stor uppmärksamhet under detta program så jobbar vi med dem indirekt, likaså att även hela lymfsystemet får en ökad cirkulation

Hela programmet – med yoga och pranayam, meditationer och kost-och livsstilsanpassning kommer ge även ditt immunsystem en fantastiskt boost.

Upplägget:
* Introduktionsklass
* 5 olika Kundaliniyoga pass
* En meditation att göra hemma under detoxen
* Praktiska råd för att hjälpa till njurarna att renas under detoxen
* Recepttips för en renande yogisk diet under detoxen
* Instruktioner för ett pass för egen praktik efter avslutad kurs

Kursen inleds med en introklass på torsdag den 11/1 där vi förbereder och ställer in oss på detoxen. Klasser 2-6 är själva programmet.

Nivå: tidigare erfarenhet av Kundaliniyoga är till en fördel. Om du är ny för Kundaliniyoga kan du fortfarande delta i kursen och anpassa din praktik efter dina behov.

God Jul & Wahe Guru!

??????God fridfull Jul till er alla?❤.

Tomten ?har det ganska fullt upp just men det fixar han utan problem, vill ni veta hans hemliga trick ??? Den magiska mantra Wahe Guru, of course! Var så god! ?

WAHE GURU MEDITATION

This meditation will bring a state of calmness and joy to the mind. If practiced several times, the eyes will automatically lock at the third eye point when you inhale. It will even be hard to come out of it. The calmness comes as you consciously unite with the parts of yourself.

Posture: Sit with the spine erect in a meditative posture.

Eyes, Focus, and Mantra:
?Fix the eyes at the tip of the nose.
?Turn the head to the left, bringing the chin over the shoulder and chant Wahe.
?Then turn the head to the right while chanting Guru.

Time: Continue for 11 to 31 minutes.

To End: Inhale deeply and immediately meditate at the third eye point for several minutes.

In this kriya we focus on the union of the lower and higher triangles. The triangles are formed by the tip of the nose and the two eyes and the brow point and the two eyes; bringing the lower in to the higher is the highest intercourse. When established in the subconscious, it becomes a divine intercourse into ecstasy.
Källa: www.3ho.org