Tre fantastiska andningstekniker för ditt immunförsvar

Panting Dog Breath – Pranayam to Boost Your Immune System

Sit in Easy Pose with your chin in and your chest out. Stick your tongue all the way out and keep it out as you rapidly breathe in and out through your mouth. This is called Dog Breath. Continue this panting diaphragmatic breath for 3-5 minutes.

To finish, inhale, and hold your breath for 15 seconds and press the tongue against the upper palate. Exhale. Repeat this sequence two more times.

This exercise brings energy to your immune system to fight infection. It is a very healing exercise. When you feel a tingling in your toes, thighs, and lower back it is an indication that you are doing this exercise correctly.

Källa: 3ho.com

Se meditationen på YOUTUBE
Immune System Booster: The Inner Sun

Posture: Sit in Easy Pose, with a light neck lock

Mudra: Bend the left arm and raise the hand up to shoulder level. The palm faces forward. The forearm is perpendicular to the ground. Make Surya Mudra with the left hand (touch the tip of the ring finger to the tip of the thumb). The mudra of the left hand may slip during practice; keep it steady. Make a fist of the right hand, pressing the tips of the fingers into the pads at the base of the fingers; extend the index finger. With the extended index finger, gently close off the right nostril.

Focus: Concentrate at the Brow Point.

Breath: Begin a steady, powerful Breath of Fire. Emphasize the beat at the navel; the navel must move.

Mantra: Though this is done without mantra, you may want to use a mantra tape for the proper rhythm. Good recordings for the rhythm are Singh Kaur’s Sat Naam Wahe Guroo, or Sada Sat Kaur’s Angel’s Waltz.

Time: Continue for 3 minutes. Very gradually increase the time to 5 minutes.

To End: Inhale deeply and hold the breath. As the breath is held, interlace all the fingers (beginning with the right thumb uppermost) and put the palms in front at a level just below the throat (in front of the thymus), and about 14 inches (35 cm) away from the body. Try to pull the fingers apart with all force. Resist and create a great tension. When you must, exhale. Repeat this sequence 3 more times. On the last exhale, discharge the breath by blowing through your upturned lips, with the tongue curled back on the roof of the mouth. This will seal the upper palate upward. Then relax.

This advanced immune therapy hits at viruses and bacteria. The immune system interacts with the central nervous system, the glands, and emotions.

We are each given the strength to encounter life and life’s challenges. We have moral strength, mental strength, emotional strength, and physical strength. All these strengths are inter-connected. We block the flow of that strength when we experience feelings of anger, self-defeat, and blame. To boost the immune system, we must overcome these blocks.

The right hemisphere of the brain stores many of the diffuse negative emotions that lead us to depression and to a lower functioning immune system. This meditation stimulates the sympathetic nervous system and the right hemisphere to adjust themselves. In this process you may go through various emotions as the glands start to shift their balance. That is fine. Relax and keep going until you are through the emotional inertia. Then you will feel light, energized, and hopeful.

With gradual practice you can take the time up to 31 minutes. At that level your whole system is cleaned and rejuvenated. The immune system will have new vigor and will not be blocked by inner conflict. This type of breathing is called the “sunbreath.”

Källa: 3ho.com

Se meditationen på YOUTUBE
Balancing the Nervous Energies

Posture: Sit in easy pose with a straight spine. With the elbows bent, raise the hands up and in until they meet at the level of the heart a few inches from the body, palms facing the chest. Place the palm of the right hand against the back of the left hand. Hold the hands and forearms parallel to the ground so that the fingers of the right hand point toward the left side and the fingers of the left hand point toward the right side. Press the thumb tips together.

Focus: The eyes are nine-tenths closed.

Breath: Inhale deeply through the nose and calmly hold the breath in for 15-20 seconds. Exhale completely through the nose and calmly hold the breath out for 15-20 seconds. Concentrate on the breath.

“The link between you and God is the breath. Be conscious of the total breath in all three forms.”

“Air must go all the way out on the exhale so that all the heart valves get equal pressure, and the brain and central nervous system will trigger survival systems for a few seconds.”

Time: Continue for 3 to 5 minutes.

“This meditation brings the entire nervous and glandular system into balance. By putting the thumbs together in this mudra, the sciatic nerve is neutralized at the point of ego.  (Thumbs represent the energy of the ego.) This particular balance puts pressure on certain meridian points in the shoulders.

“Be conscious that even with the breath out, you are still alive. A lot of problems in family and social relationships are because you don’t have control over the breath. The beauty of life is based on the breath. It is the link between you and God and the breath of life is what gives you the sensitivity to your environment.

“Do this meditation at lunchtime or any time you want to be sharper and have an edge over another person. It balances all the nervous energies and the glandular system to tune them to maximum efficiency. It can raise efficiency to the point of life over death. No need to take ‘uppers’ and ‘downers’; the breath of life can balance you any time you want.”

Introduktion
Meditation
Eldandning förklaras

Vårstark!

Vårt immunsystem fungerar som en rustning som skyddar oss mot alla möjliga slags hot som vi hela tiden utsätts för.  De vanligaste hoten hittar vi på våra händer, i vår mat, i luften vi andas. Tyvärr tänker vi inte på vårt immunförsvar förrän vi blir sjuka och först då blir vi medvetna om att skyddet försvagats och att stärkande åtgärder krävs.

I yogans tradition finns det ytterligare en dimension på vad vi ser som möjliga ”hot” för vårt skyddssystem. Det är inte bara luftföroreningar eller tillsatser i vår mat som kan ställa till det för oss. Långvarig stress, både den emotionella och den fysiska är en stor bidragande orsak till att immunförsvaret inte orkar med.

Immunförsvaret är ett intelligent system som ständigt reparerar och anpassar sig efter miljön och omständigheterna för att du ska kunna hålla dig frisk och stark. Trots det kan immunsystemet behöva din hjälp. Det finns faktorer i din omgivning som du inte kan påverka men det finns en hel del som du kan göra själv. Daglig rutin – att se till att vara ute i dagsljus, få tillräckligt med sömn, rätt sorts mat, är del av det. Fysisk aktivitet är en annan del. Promenader, cykling, skidor, dans, eller vilken annan sport som helst – och så klart yoga.

Hur kan yoga hjälpa dig?

Inom kundaliniyogans tradition anser man att ett starkt immunförsvar är ett välordnat samarbete av tre viktiga delar: lymfsystemet, körtelsystemet och auran (energifältet runt kroppen).

Genom varierande fysiska rörelser och andningsövningar stärker vi kroppen. Vi hjälper kroppen att svettas med hjälp av dynamiska rörelser, genererar en välgörande och utrensande energi i kroppen med hjälp av anpassade andningstekniker. Lymfsystemet aktiveras och börjar arbeta som det ska. Även om hela körtelsystemet påverkas när vi utövar kundaliniyoga, ger vi här extra uppmärksamhet till körtlarna som ansvarar för immunförsvaret och körtlarna som tar hand om våra stresshormoner.

Med hjälp av varierande andningstekniker jobbar vi dessutom på att stärka och balansera nervsystemet. Meditationer hjälper till att hantera stress så att du kan slappna av både i kroppen och i sinnet. Även auran stärks genom både övningar och meditationer när vi jobbar med utvalda rörelser och speciell andning.

Så varför inte prova byta ut apoteksbesöken i februari-mars i år mot kundaliniyoga istället? 🙂 Var med och upplev själv- 

Välkommen till VÅRSTARK! 

Resa genom dina chakran

Vår fysiska kropp är konkret – vi känner den, vi ser den med våra ögon, vi är medvetna om dess funktioner och förmågor. Samtidigt upplever vi inte sällan att vår fysiska kropp har någon slags ”visdom”. Vad är det vi förnimmer, var finns det i oss? I den yogiska filosofin har kroppen, förutom den fysiska formen, även en energirymd som vi inte kan se med blotta ögat. Ett slags energifält där det pågår en hel del aktiviteter. De som har tränat sig att kunna se detta energifält säger att det ser ut som ljus som strålar ut i komplexa mönster från varje cell i kroppen. Ljuset är i en ständig rörelse, det är alltid aktivt. I denna aktivitet uppstår det flera koncentrerade virvlar av energi som skapar en koppling mellan det fysiska och det subtila i kroppen. Genom dessa virvlar pågår ett ständigt utbyte som påverkar våra tankar, vårt humör och inte minst, vår hälsa. Dessa virvlar – energicentran – kallas för chakran.

Varje chakra ses som en del av vår kropp, vårt sinne och vår själ – på en och samma gång. På det fysiska planet kopplas chakran till olika organ, körtlar och funktioner i kroppen. Förutom de fysiska kopplingarna, ansvarar varje chakra för specifika känslokvaliteter, som t ex trygghet, livslust, medkänsla m fl.

Chakrasystemet fungerar som bäst när samtliga av våra chakran samarbetar som en enhet. Kundaliniyogans tekniker jobbar på ett effektivt och kraftfullt sätt på att öppna, balansera och utveckla chakran. Genom fysiska övningar, andningstekniker och speciella meditationer stärker och stämmer vi vibrationerna i varje chakra för att sedan koppla ihop dem i ett komplett välfungerande flöde av energi genom hela systemet.

Ju mer kunskap vi har om detta komplexa system, desto bättre förstår vi varför vi agerar och mår som vi gör – chakranas energiflöde utan tvekan påverkar vårt dagliga liv.

Chakraresan gjorde vi tillsammans under en hel termin våren 2019. Under hela 16 veckor våren -19 studerade vi och jobbade med var och en av de åtta chakran: rot-, relations-, navel-, hjärt-, hals-, pann- och kronchakran samt auran. Det var en superspännande och stundvis utmanande resa, men det var en fantastisk upplevelse!

Denna höst har du möjlighet att göra en expressresa genom dina chakran under höstlövet. Välkommen ombord!