Hathayoga med Evelin

Andningens yoga

I det här passet ligger fokus på andningen. Andningen är själva kärnan i alla yogapass, men det är lätt att kroppspositionerna får mer uppmärksamhet och att de positiva fördelarna av medveten yogisk andning då uteblir. I det här passet går vi igenom grundandningsteknikerna, och behåller fokus på dem under hela passet. Passet utförs i ett lugnare tempo och vi stannar och andas i varje position. Andningen hjälper oss även att vara närvarande i nuet.

Vi gör även andra andningstekniker för att öka vår livskraft, skapa ett mer harmoniskt och glädjefyllt sinne, och lugna våra nervsystem.

Förhoppningen är att passet ska hjälpa dig att behålla positiva och välgörande andningsmönster även utanför yogasalen i ditt vardagsliv.

Information om klassen:

Start: v 43

Tid: Måndagar 19.00-20.15

Pris: 1000 kr/10 klasser om du anmäler dig innan 15:e oktober (Ordinarie pris 10 klasser 1500kr)

Anmäl dig till Evelin på på 073-442 44 51

InnerLight
Jordande yoga

Inom världens alla filosofier brukar man tala om de två olika energier eller motpoler som finns inom allt, och som alltid strävar efter att vara i balans. De benämns ofta som ”yin och yang”, ”shiva och shakti”, ”feminint och maskulint.” Vi har alla de båda energierna inom oss, oavsett om vi identifierar oss som kvinnor, män eller queer, och vi behöver alla sträva efter att hålla dem i balans.

Vi lever i ett samhälle som styrs av typiska ”yang” energier, eller så kallade maskulina energier. De kan karaktäriseras av exempelvis logisk tänkande, hög aktivitet, ambition, prestation, planering, högteknologi, osv. Den här energin är positiv på många sätt, men när den energin tar över och styr våra liv kan vi lätt känna oss stressade, få svårt att sova, uppleva att vi är obalanserade eller känna som att vi tappar fotfästet. En för lång tid i denna energiobalans resulterar ofta i utbrändhet.

Därför är det idag otroligt viktigt att vi istället för att koppla upp oss börjar koppla ned – och låter den feminina, grundande energin från moder jord hjälpa oss att åter komma i balans.

Den feminina energin, Yin-energin eller Shakti-energin, karaktäriseras av exempelvis, vila, kreativitet, oförutsägbarhet, intuition, obestämbarhet, och att våga släppa taget.

Ett av de starkaste sätten att fylla på med denna jordande kraft är att vistas ute i naturen och att visa och känna tacksamhet och uppskattning för jordens skönhet.

Det här yogapasset utgår från klassisk hathayoga men har fokus på övningar som hjälper oss att släppa taget om gammal energi, fylla på med ny kraft och känna oss grundade.  Det avslutas med mantran och en meditation som hjälper oss att fylla på med jordens helande, läkande, jordande energi.

Information om klassen:

Start: v. 43

Tid: onsdagar 17:15-18:30

Pris: 1000 kr/10 klasser om du anmäler dig innan 15:e oktober (Ordinarie pris 10 klasser 1500kr)

Anmäl ditt intresse till Evelin på på 073-442 44 51

InnerLight

Funderingar? Ring Evelin 073-442 44 51 eller Tatiana 070-259 52 47 eller skicka ett meddelande så berättar vi mer!

Läs om Evelin

Kort om Hathayoga

Hitta till lokalen

Aktuellt i Studion