Kort om Hatha Yoga

Evelins yogaklasser har sin grund i hathayogan.

Hatha yoga är egentligen hel livsfilosofi, med utgångspunkt i orginalskriften Patanjali Maharishis yoga sutras, också kallat Patanjalis 8 steg som skrevs runt 400 AD, och inkluderar hur vi relaterar till världen omkring oss, och beskriver hur vi kan uppnå inre frid.

Hathayogan innehåller yogans alla olika delar så som exempelvis reningstekniker, andningstekniker, mantran, kroppspositioner, och meditation.

Ordet yoga betyder ”förening”. Förening mellan kropp och själ, eller förening med det som är större än oss  – det obeskrivbara, det oändliga, det eviga. Hathayogan har målet att balansera den feminina och maskulina energin inom oss, öppna upp våra energikanaler (chakran) och hjälpa vår livskraft att flöda fritt. På så sätt kan vi leva våra liv i vår fulla kraft och potential.

Läs mer om Evelins yogaklasser

Läs mer om Evelin