fbpx

070 - 259 52 47

kontakt@innerlight.nu

Vår fysiska kropp är konkret – vi känner den, vi ser den med våra ögon, vi är medvetna om dess funktioner och förmågor. Samtidigt upplever vi inte sällan att vår fysiska kropp har någon slags ”visdom”. Vad är det vi förnimmer, var finns det i oss? I den yogiska filosofin har kroppen, förutom den fysiska formen, även en energirymd som vi inte kan se med blotta ögat. Ett slags energifält där det pågår en hel del aktiviteter. De som har tränat sig att kunna se detta energifält säger att det ser ut som ljus som strålar ut i komplexa mönster från varje cell i kroppen. Ljuset är i en ständig rörelse, det är alltid aktivt. I denna aktivitet uppstår det flera koncentrerade virvlar av energi som skapar en koppling mellan det fysiska och det subtila i kroppen. Genom dessa virvlar pågår ett ständigt utbyte som påverkar våra tankar, vårt humör och inte minst, vår hälsa. Dessa virvlar – energicentran – kallas för chakran.

Varje chakra ses som en del av vår kropp, vårt sinne och vår själ – på en och samma gång. På det fysiska planet kopplas chakran till olika organ, körtlar och funktioner i kroppen. Förutom de fysiska kopplingarna, ansvarar varje chakra för specifika känslokvaliteter, som t ex trygghet, livslust, medkänsla m fl.

Chakrasystemet fungerar som bäst när samtliga av våra chakran samarbetar som en enhet. Kundaliniyogans tekniker jobbar på ett effektivt och kraftfullt sätt på att öppna, balansera och utveckla chakran. Genom fysiska övningar, andningstekniker och speciella meditationer stärker och stämmer vi vibrationerna i varje chakra för att sedan koppla ihop dem i ett komplett välfungerande flöde av energi genom hela systemet.

Ju mer kunskap vi har om detta komplexa system, desto bättre förstår vi varför vi agerar och mår som vi gör – chakranas energiflöde utan tvekan påverkar vårt dagliga liv.

Chakraresan gjorde vi tillsammans under en hel termin våren 2019. Under hela 16 veckor våren -19 studerade vi och jobbade med var och en av de åtta chakran: rot-, relations-, navel-, hjärt-, hals-, pann- och kronchakran samt auran. Det var en superspännande och stundvis utmanande resa, men det var en fantastisk upplevelse!

Denna höst har du möjlighet att göra en expressresa genom dina chakran under höstlövet. Välkommen ombord!

Rekommenderade artiklar

Följ Innerlight Yoga Umeå